ఈ ఎన్నికల్లో KA పాల్ కి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయో తెలుసా?

ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత KA పాల్ గారికి ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే. 


No comments

Powered by Blogger.